Hey Folk

How does it feel to be you?! o

پ.ن: تا به حال بارها سعی کرده ام خودم را جای شخص دیگری بگذارم و ببینم دربارهء افکار و اعمال غزالهء کنونی چگونه فکر می کند...

/ 5 نظر / 6 بازدید
علی

آها! سوال خوبیه! اگه موقعیتش برات پیش اومد که جای من باشی، حتما به خودم بگو که بفهمم الان باید چه حسی داشته باشم!

مهران

يه حسی تو مايه های وقتی که تو منو ميبينی!

غزاله

منظورت وقتيه که وبلاگتو می بينم ديگه!؟!

مهران

آره همون جور که تو وبلاگمو ميبينی!