Not Beautiful Anymore

 

غزاله ای که همیشه آرام بود، اکنون زود جوش می آورد...

غزاله ای که هیچ وقت صدایش بلند نمی شد، اکنون فقط بلد است داد بزند...

غزاله ای که همیشه مهربان بود، اکنون همیشه خشمگین است...

غزاله ای که هیچ وقت نمی توانست یک کلمه حرف زشت بزند، اکنون همش فحش می دهد...

غزاله ای که سنگ صبور بود، اکنون ذره ای صبر ندارد...

غزاله ای که هیچ وقت در دلش کینه ای نداشت، اکنون کلآ متنفر است...

غزاله ای که بدترین شرایط را تحمل می کرد، اکنون زود از کوره در می رود و از همه طلبکار است...

غزاله ای که تا دیروز خوب بود، اکنون بد شده است...

غزاله دیگر Not of This Earth نیست...

 

* * * * * *

 

پ.ن1: غزاله از غزاله ای که در این یک ماه شده است متنفر است... متنفر...

          شده ام Harry Manback  ِ زندگی خودم...

پ.ن2: کاش غزالهء درون هنوز در این سیاهی ها خفه نشده باشد...

 

 

/ 5 نظر / 13 بازدید
پیام

تغییر همیشه هم بد نیست٬ خصوصا اینکه گاهی بعضی چیزها از اعماق آدم به سطح می‌ایند. وقتی گازها و مایعات داغ در زیر پوسته‌ی زمین می‌جوشند٬ همه چیز را از درون متلاشی می‌کنند. گاهی فوران آتشفشان هم بد نیست. [لبخند]

غزاله

به شرطی که آتشفشان بعد از فوران دوباره خاموش و آرام شود...

پیام

یک ماه که زمانی نیست...

نیلوفر

[ناراحت]

نیلوفر

غزاله جون بعضی خشم ها طبیعی و لازم اند اصلا لازمه بقا اند! اگه اونا رو بتدریج نریزی بیرون اونوقت مجبور می شی که یه دفعه بریزی!