Down the Drain

وقتی بخواهند برعکس ببینند، سقوط را هم بالا رفتن می بینند...

وقتی سقوط را بالارفتن دیدند، دیگر حتی به این فکر هم نمی کنند که دلیل اصلی بالارفتن(!) جاذبهء زمین بوده است...

منطق مثبت و منفی در مدار منطقی می دانید چیست؟... بعضی اتفاقات آدم را بدجوری یاد این منطق می اندازد...

 

 

P.S: All in all it's just another justice for all... o

/ 2 نظر / 7 بازدید
حسین

هر هفته. خوشحالم که برگشتی. [لبخند] دلم بخصوص برای نقاشیات تنگ شده.