Scentless Daymare...

هنوز گاه گاه هیجانی هست برای فاصله گرفتن از Ordinary و متمایل شدن به Extra Ordinary...

هیجانی برای گفتگویی غیر روزمره و غیر روتین...

اما... جای جان در این هیجان خالیست...

/ 1 نظر / 9 بازدید
یک دوست

فوق العاده بود. خیلی کاره جالبی بود. بسی لذت بردم!