ميرزا کارتر خان جنگلی!!

این ریدینگ های تاریخی-سیاسی آمریکای شمالی را که می خوانم به شدت به یاد مقالات تاریخی-سیاسی-اسلامی خودمان می افتم که از سوم دبستان تا سوم دبیرستان در همه دروسمان می چپاندند... در هر سمپل تستی که بزنید٬ حتمآ یکی از ریدینگ ها در این باب است. خواندن ریدینگ هایی با انواع و اقسام نگارش ها٬ دربارهء مواردی از قبیل:

انتخاب توماس جفرسون و حزب شناخته شده با نام جمهوری خواهان و بعد تغییر این نام به جمهوری خواهان دموکرات و در نهایت تبدیل آن به دموکرات٬ نظریات و بعضآ سخنان جفرسون٬ حزب ویگ ها و تقسیم شدن آنها به شمالی و جنوبی و پیوستن ویگ های شمال به جمهوری خواهان و نظریات و وقایع مربوط به هر کدام از آنها٬ آبراهام لینکولن و جنگ بین شمال و جنوب٬رهبری آندریو جکسون٬ دموکرات های غرب و جنوب٬ مخالفت با اقتصاد مرکزی و صنعتی جدید٬ روی کار آمدن مک کینلی جمهوری خواه٬ و دلایل شکست جمهوری خواهان در انتخابات بعدی٬ وودرو ویلسون دموکرات و وارد کردن آمریکا به جنگ جهانی اول٬ روزولت دموکرات متمایل به چپ و تغییرات سیاسی و اقتصادی زمان او٬ کندی٬ جیمی کارتر و و و...

و تکرار N بارهء تمام این وقایع و نظریات٬ باعث می شود که وقتی آدم برای بار Nام به همچین ریدینگی برخورد کند٬ به او احساسی مشابه آن زمان دست دهد که برای بار ۱۰۲۵ام دربارهء شیخ فضل الله نوری و سفید کردن محاسنش در راه اسلام و عدم حرکت به زیر بیرق کفر٬ می خواند...

پ.ن: گویا فردا تافل دارم...

/ 4 نظر / 8 بازدید
پویا

و ما حَسَن وقع ما وقع ...

پيام

من نمی‌دونستم که گیر دو نفر کلامی و معمم افتاده‌ام!

غزاله

جیم دو زبر جَنّ و دو زیر جِنّ و دو پیش جُن!!