چهار پاره !

- اوج مازوخیستی وقتیه که انسان مازوخیست ٬ احساس سادیستی می کنه ٬ یا به عبارتی دچار «خود سادیست بینی» می شه !!

- در ۹۰٪ ارگان های مملکت ما ٬ یک استراتژی بسیار جالب و کارساز حاکم است ٬ به این صورت که :

    اول خودشان بچه ای را کتک می زنند و وقتی کودک شروع به گریه می کند ٬ برای آرام کردن او ٬ همهء کودکان دیگر را نیز به همان ترتیب کتک می زنند !! ...

- وقتی زبان آدم در دهانش نمی چرخد - به ویژه در حین بحث های خیلی جدی و یا هنگام بیان اطلاعات پیرامون موضوعی خاص -  شرایط مضحکی را به وجود می آورد !

به طور مثال به جای « آی پاد چار گیگ ( iPod 4 gig ) بگویی « چارپاد آی گیگ !! »

 

- سرمایش از طریق وامغناطش بی در رو !!!!  

/ 2 نظر / 2 بازدید
پيام

بله البته من فکر می کنم که بهترين روش برای تربيت بچه کتک می باشد. کمربند!! قشنگ بزنی سياه و کبودشون کنی!‌ آی حالی ميده ها٬ قشنگ تمام خستگی روز آدم بيرون ميره. تازه بعدش هم می تونی با فرآيند وامغناطش بی دررو٬ از سوزش منطقه ی ملتهب کم کنی. در اين شرايط است که اون قضيه ی ساديسم هم موضوعيت پيدا می کنه٬ يعنی وضعيت شبيه آش «خورده» و دهن سوخته ميشه. به هر حال من فکر می کنم که انبساط خاطر ناشی از اين عمل به انتخاب دقيق تر واژه ها و استفاده ی مناسب از زبان (منظورم همون چرخیدن زبون تو دهنه!!) هم کمک شايانی می کنه.

غزاله

يه لحظه دلم به حال کودک درونت سوخت !! D: ... خوشم مياد بين هر موضوعاتی ( اعم از بی ربط و با ربط ! ) ارتباط ايجاد می کنی !! ... يادم مياد اين جمله رو خودم هم يکبار در کامنت يکی از مطالبت نوشته بودم : « همیشه آدم ميتونه بين هر دو چيز کاملآ بی ربط ٬ همبستگی و ارتباط ایجاد کنه !! ... »