?How would you create the universe

بازی Spore یک بازی تقریبآ استراتژیک است که یک ربط هایی به نظریه تکامل داروین دارد. بازی از دورهء تک سلولی شروع می شود، موجود تک سلولی کم کم از آب خارج شده، صاحب پا و بعد از آن دست می شود. به همین ترتیب زندگی کوچ نشینی را آغاز می کند. پس از آن وارد دورهء قبیله ای می شود، سپس به عصر تمدن و در نهایت دورهء فضا (و به نوعی آینده) وارد می شود. در ابتدای بازی امکان طراحی گونه و نژاد دلخواه کاربر به او داده  می شود. امکاناتی که برای طراحی در اختیار قرار می گیرد بسیار گسترده و کامل است. از جا به جا کردن تک تک استخوان های ستون فقرات مخلوق(!) بگیرید تا تعیین گوشت خوار بودن یا گیاه خوار بودن او... در طول بازی نیز از همان ابتدای ابتدا، رفتاری که مخلوق در دوره های اولیهء زندگی خود در پیش می گیرد، روی روند زندگی او در آینده تاثیر می گذارد و به نوعی اهداف آیندهء او را رقم می زند... مثل قدرت طلب، جنگ طلب و یا صلح طلب بودن...

اینجا هم سه نمونه از موجوداتی که من در بازی خلق کرده ام را می بینید!

١) آلو:


٢) G9:


٣) Nun Chaka Kata :

 

یکی از جملات قشنگی که در عصر فضا، هنگام آشنایی، توسط G9 به آلو گفته شد این بود:

We can't believe that you don't believe in the beliefs that we believe! unbelievable!! o

/ 2 نظر / 13 بازدید
نیلوفر

خدااااااا بود مخصوصا نان چاکا کاتا به صورت ناخودآگاه شبیه خودت دراومده!!![خنده]

صدیق

خیلی نکته جالبی بود! (جمله ی قشنگی که در عصر فضا ...)