تأسف ... تأسف ... تأسف ... این روز ها تمام کارم شده ابراز تأسف ... چقدر برای هر چیز این مملکت تأسف بخورم ؟ ... هیچ کاری درست پیش نمی رود ٬ هیچ چیز و هیچ کس در جایگاه خودش نیست ... دیگر چیزی به اسم «حق» هم وجود ندارد ... «وجدان» نیز به جرگهء لغات از یاد رفته ٬ چون «انسانیت» ٬ پیوسته است ...

برایم غیر قابل قبول است ...  

- استادی که برای جالب تر شدن کلاس هایش ٬ به مسخره کردن دانشجویان نسبتآ ضعیف کلاس در آن درس می پردازد ...

- استادی که دایرهء اطلاعاتش در حد کاغذی که در دست دارد خلاصه می شود ٬ نه ذره ای فرا تر از آن ...

... برای خودم هم متأسفم که کاری جز تأسف ازم بر نمی آید ...

پ.ن ۱ : از یک دانشجوی فوق لیسانس موسیقی دانشگاه هنر «فیلد آهنگ سازی» ٬ خواستم چند تا از کادانس های معروف را برایم بگوید ... کمی فکر کرد و گفت : کادانس ۵ ! ... گفتم ۵ به چند ؟!‌ ... باز کمی فکر کرد و گفت ۵ دیگه ... باز گفتم ۵ خالی که نمیشه ٬ نقطهء فرود کادانس چی پس ؟ ... گفت نمیدونم ...

پ.ن ۲ : دو سه تا مطلب دیگه هست که به زودی به پیوست های همین متن اضافه میکنم !‌ ... فعلآ این خیلی توی دلم مونده بود ... نتونستم صبر کنم تا کل مطلبم آماده بشه ...

/ 3 نظر / 6 بازدید
پيام

وجدان خيلی پيش از انسانيت٬ زمانی که انسانيت مفهومی امروزی يافت به فراموشی سپرده شد. زمانی که صيانت از خود٬ پيروی از اميال خود و تفکر به منافع خود مهمترين قسمت های انسانيت شدند٬ زمانی که احترام به موجوديت فرد به فردگرايی بدل شد و زمانی که بنا شد به جای تلاش برای اهميت دادن به ديگران٬ سيستمی بنا کنيم که در آن حتی الامکان حرکت در جهت منافع شخصی خود به خود به نوعی منفعت جمعی منجر شود. همان زمان بود که وجدان در مقابل «انسانيت» به فراموشی سپرده شد.

وروجک

يادم بود که تو بودی ولی مطمئن نبودم. حتی اول نوشتم غزاله ولی بعدش پاک کردم. اونجا هم که بودم تا اون تابلوها رو ديدم ياد تو افتادم. اين دانشجوی موسيقی هم شبيه همين نقاشا بوده. فقط شانس اينه تو موسيقی اگه خيلی پرت بزنن طرف سر درد می گيره.

نوشين.ن

فقط ميتونم بهت بگم زياد راجع بهش فکر نکن. چون اين فکرها رو من وقتی ۱۸ سالم بود زياد ميکردم حالا به اين نتيجه رسيدم که من خودم اين مملکتم... از خودم شروع کردم و فردا اگه زبونم لال بچه ای داشتم فقط ميتمنم بهش ياد بدم که مرد باشه ولی انتظار نداشته باشه که مردی ببينه و ادمهای با وجدان و منتظر باشه که بيان و برن و زيرآبشو بزنن و ...... شايد اگه از اينجا شروع کنيم تا ظهور امام زمان (عججججججججج) همه چيز درست شد.