* زمانی بر شاهدین این منظر خواهد آمد که از غزاله جز نام او و از Not of This Earth  جز رسم الخط آن باقی نماند!! *

امام غززززالی

 

 

/ 8 نظر / 2 بازدید
سيزيف

اون غريبه بس شک منم نا اميد نشو اين نيز بگذرد

قمروالصالحین (معروف به صدیق)

بله به ایصطیلاح! پس شما هم به لژیون اعمه اکبر پیوستید!!! برای اطلاعات بیشتر به جلد 1024 پیوست مراجعه شود!!! امام یه حدیثی برامون چی؟! بگو!

پيام

قمرالاقمار٬ بی سواد! ائمه صحیح می‌باشد!

غزاله

در آینده براتون کلی حِديث می گم!

صدیق

پیام الاعمه!!! من لیبل نداره کی بوردم مشکل تکنیکال!!!

علی

منم به عنوان آیت الله بش(!) قول میدم هم راوی حدیثای حضرت امامه ("ه" رو یادت رفتا!) غززززالی (با 4 تا "ز" خیلی حال کردم! ) بشم، هم نقش تشخیص حدیث جعلی از اصلی رو به عهده بگیرم...

علی

حال میکنی؟! سبک "()" علی بش خیلی باحاله!