یک صحنه می آید جلوی چشمانت... خیلی شفاف... صحنه ای که در عالم واقعیت هنوز اتفاق نیفتاده است... می آید جلو چشمانت و هی تکرار می شود...

باز تکرار می شود...

     و باز تکرار می شود...

          و باز تکرار می شود...

               و باز تکرار می شود...

                    و باز تکرار می شود...

                         و باز...........................

.

We hope your rules and wisdom choke you... o

Now we are one... o

In everlasting peace..................... o

.

و آدم به یاد جملهء شاملو می افتد که می گوید:

              زندگی٬

                    سخت

                         آسان است...

.

We hope... that you choke... o

.

/ 3 نظر / 5 بازدید
احسان

تصوير مال من اينه که يه سری نقاط نقره ای نورانی از گوشه و اطراف چشم هام به سمت مرکز ديدم حرکت ميکنن.من روزی چند بار اينارو ميبينم

پيام

بعضی صحنه ها که هنوز اتفاق نيفتادن٬ وقتی دايما در ذهن تکرار ميشن٬ کم کم خيلی بدتر از اون چيزی که ممکنه در آینده پیش بیان ميشن... در حالی که اگر انتظارشونو نمی کشيديم و نمی دونستيم قراره اتفاق بيفتن٬ نه تنها اين قدر آزار دهنده نبودند٬ بلکه بعدا هم خيلی راحت باشون برخورد می کرديم و حلشون می کرديم...