?Is It Me

کدام من؟

این که اینجا روی زمین است؟

آن که آن بالاهاست؟

این که هر چه روی زمین است می بیند و می گوید «چرا؟»

آن که هر چه روی زمین نیست تصور می کند و می گوید «چرا که نه؟

برنارد؟... فکر کنم همچین چیزی را اولین بار تو گفته بودی؟ نه؟

چه فرقی می کند؟... شاید ۱۰۲۵ نفر هر روز همین ها را از خودشان می پرسند...

تفاوتِ آن هزار و بیست و پنچ نفر هم همان شباهتشان در ایده آلیستی است...

به هر حال آسمان و زمین هم در یک نقطه یکی می شوند...

و در آن نقطه است که «من» گاهی دوست دارد سکوتش را بشکند...

ولی روی زمین که باشد٬ با سکوتش همه چیز را می شکند جز خود سکوت را...

حالا تو بگو...

برای چه خاموشی؟...

آسمان ِ تو هم شاید فقط کمی آسمان تر از زمین باشد...

Ghazaleh.jpg?uniq=-3q3ffq

* * * * *

پ.ن: برای همین چند لحظهء کوتاه؟... می ارزد؟؟...

/ 4 نظر / 4 بازدید
علی

نه... نمی ارزد...

غزاله

پس يعنی کلآ زندگی نمی ارزد؟...

مهران

فقط اين پايين است که می ارزد!

غزاله

مدتيه که کلآ کليد زير زمين رو گم کردم...