حوالی ساعت ۷-۷:۳۰ بود٬ تلویزیون هم روشن بود. داشتم از اتاق پذیرایی کاملآ اتفاقی رد می شدم٬ که توجهم به نوایی که شنیده می شد٬ جلب شد... به صفحهء تلویزیون نگاه کردم٬ تیتراژ یک سریال ظاهرآ پر طرفدار ماه رمضان در حال پخش بود... اغماء... اسمش و چیزهایی در باره اش شنیده بودم به طور پراکنده... از زبان بچه ها در دانشگاه و اینطرف و آنطرف... اما اکنون نکته ای که توجه ام را جلب کرده بود٬ آهنگ تیتراژ بود که به نظرم آمد در آن به طرز آماتوری سعی در تقلید از تم اصلی فیلم Requiem for a Dream ِ دارن آرنوفسکی٬ شده است!!

به بخشی از این دو موزیک توجه کنید:

تم اصلی Requiem for a Dream ٬ آهنگساز: Clint Mansell.

تیتراژ آغازین سریال اغماء ٬ آهنگساز: کارن همایونفر.

لینک