Undone...   

در اسلام٬ دختران از سن ۹ سالگی٬ بالغ محسوب می شوند. بدین معنا که با یک دختربچهء ۹ ساله٬ در همهء زمینه ها مانند یک فرد کاملآ بالغ برخورد می شود. چه از لحاظ شرعی و چه از لحاظ کیفری.

به عبارت آخر٬ کمی بیشتر فکر کنید...

یک سر به کلاس های سوم دبستان های دخترانه بزنید... کدام یک از اینها بالغند؟؟... اینها خیلی کوچکند... هنوز حتی خیلیییییییییییی چیز ها را اصلآ نمی دانند... خیلی رفتار ها را بلد نیستند...

عادلانه است؟...

لینک