مواد لازم جهت تهیهء « صحنهء سرخ »:

صدا .................................................... یک زیرزمین

حلاج وشان ............................................. چند نفر

نات اِرت ................................................ ۱۰۲۵ متر

هیزم ..................................................... یک جنگل

سر(گیجه/گشته) ................................... به میزان لازم

خاموشی ............................................... دریا دریا!

به عنوان کاتالیزور می توان از گزینهء زیر هم استفاده کرد:

می ...................................................... چند جام

طرز تهیه:

ابتدا گروهی پر سر و صدا را به مکانی بسته مانند زیرزمین٬ اما در جایی خارج از زمین می برید. هنگامی که سرگشتگی از اینکه دارند به کجا می روند به اوج خود رسید٬ کنده های هیزم را همان جا کنار هم گذاشته و روی آنها مقداری می٬ شراب یا الکل می ریزید تا راحت تر آتش بگیرند. وقتی اکسیژن فضا به اندازه ای کاهش یافت که به همگان نوعی احساس سرگیجه دست داد٬ حلاج وشان موررد نظر را پیشقدم می کنید تا به درون آتش روند. پس از مدت زمان کوتاهی٬ خاموشی مطلق همه جا را فرا خواهد گرفت...

صحنهء سرخ مورد نظر آماده است.

لینک