دقايقی پيش اتفاق افتاد:   

- ده و نیمه ساعت؟!

- آره

- چرا انقدر زوده؟؟

- همیشه مگه چند بود؟!

* * * *

پ.ن : در جواب پی نوشت مطلب قبلی باید بگویم نه... الان فهمیدم که واقعآ نمی ارزد...

لینک