Three Generations...   

...

پ.ن: کاغذ دم دست نداشتم... همین رو هم وسط تافل خوندن٬ روی یه تیکه صفحهء خالی کتاب iBT کشیدم!... چیزی که تو ذهنم بود٬ فرا تر از این بود... می خواستم مسیر و مقصدی رو هم که دارن به سمتش حرکت می کنن بکشم که کاغذ کم اومد... شانس آوردن!

لینک