خداوندگارا! یا مرا بمیران٬ یا سر و صدای مخلوقات طبقه ۱۴ را بــبـُــرّان!!

لینک