امام صادق (ع):

[هرگاه نوروز فرا رسید٬ غسل کن و پاکیزه ترین لباس هایت را بپوش.]

پ.ن ۱: امام!؟! تو واقعآ اون موقع می دونستی «نوروز» چیه!؟!

پ.ن ۲: گویا دربارهء هر چیزی حدیث داریم...

پ.ن ۳: با این روند٬ اگر فردا دیدید حدیثی از امام صادق٬ در وصف شهردار نشدن قالیباف نقل شده است٬ اصلآ تعجب نکنید!

لینک