به زور شب خاموش را با هزاران لامپ روشن می کنند...

خوب شب را نمی فهمند... باید هم نفهمند...

اگر یک بار شب را در خاموشیش زندگی کنند...

آن وقت مفهوم «شب» برایشان مثل «روز» روشن خواهد بود...

خودتان می دانید چه می گویم...

پ.ن : می دانید چه می گویم؟؟ ...

 

لینک