تفريحات سالم!   

از جمله فعالیت های مفیدی که در تعطیلات عید و در ضمن دید و بازدید عید صورت گرفت٬ انجام بازی «روپولی» با جمعی متشکل از دخترخاله ها و پسرخاله های فامیل بود!

این فعالیت جمعی٬ تأثیرات و آموزه های مثبت بسیار داشت. از جمله این فواید می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • درک چگونگی ایجاد اختلافات طبقاتی در یک جامعه
  • بر انگیختن حس همیاری و کمک به طبقات محروم! (گذشت و ایثار و فداکاری!!)
  • به دست آوردن یک شهود کلی از جنبه ای از زندگی مستقلانه
  • شناخت چهره و هویت اصلی برخی از افراد فامیل!!
  •  الخ...

نکته۱ : فشارهای اقتصادی بر دوش طبقات فقیر٬ تا حدی بود که بعضآ دست به دزدی از بانک زدند!!

نکته۲ : طرح و تصاویر روی صفحهء بازی و کارت ها کاملآ مطابق روحیات گروه سنی الف است! زیاد به این کلیشه ها توجه نکنید! ... شایان ذکر است که سن کلیهء شرکت کنندگان در بازی٬ عددی است بین ۱۸ تا ۲۶ !

بله! در ادامه٬ برخی از صحنه های بازی را مشاهده می کنید:

در همان ابتدای بازی٬ سرمایهء هنگفتی نصیب من شد!

و این در حالی بود که طبقات محروم ( بی وزاعت!! ) جامعه از بی ملکی و کم پولی رنج می کشیدند!

البته ما در بازی٬ قشر متوسط نیز داشتیم...

در طی روند بازی٬ کار هم وطن فقیرمان به جایی کشید که مجبور شد از بانک وام بگیرد و با این حال٬ باز هم از عهدهء پرداخت خرج و مخارج سنگین بر نیامد و مجبور به ترک عرصه شد...

در حین بازی٬ کارت هایی که با عنوان «کارت شانس» شناخته می شد٬ بعضآ نکات جالبی را متذکر بودند!

با گذر زمان٬ کم کم طبقات متوسط نیز یا به جرگهء مرفهین بی درد پیوستند و یا به قشر بی بضاعتان... سیستم تقریبآ حالت صفر و یک پیدا کرد...

نمونه ای از یک طبقهء کاملآ مرفه و بی درد...

تا اینکه یکی از اشخاص طبقهء متوسط سابق٬ ناچار شد به عنوان پرداخت مالیات٬ تمام دارایی خود را بپردازد... تصویر بالا صحنهء پرتاب(!) کلیهء املاک و سرمایهء شخص مذکور٬ به سمت شخص مرفه را نشان می دهد!

بدین ترتیب٬ مهرهء قرمز نیز به مهرهء زرد ملحق شد...

( به محل تصویر وسط صفحهء بازی٬ عنوان «امام زاده!» را داده بودیم و هر یک از بازیکنان٬ پس از باخت به آنجا منتقل می شد )

در بالا نیز تصویر امام زاده و دو تن از بازندگان را می بینید...

در ادامه باز هم با کارت های شانس جالب دیگری مواجه شدیم... ۲ نمونه را در تصاویر بالا و پایین مشاهده می کنید!

و در آخر ٬ برندهء بازی در حال شمردن پول!...

پی نوشت: برندهء بازی «من» نبود!

لینک