Annihilation   

در فیلم های اکشن به وفور دیده شده است که آدم بدهای فیلم ٬ خیال نابود کردن زمین توسط جنگ های اتمی و یا تخریب جنگل ها به وسیلهء سموم شیمیایی و ایجاد آلودگی در اتمسفر را دارند...

باید گفت که نابود کردن زمین سخت تر از آن است که اصولآ به نظر می رسد...

در اینجا به ذکر راه کار هایی برای کسانی که احیانآ نمی خواهند زمین بیش از این وجود داشته باشد٬ می پردازیم.

*روش هایی برای انهدام زمین :

نکته : بسیاری از متُد هایی که در ادامه ذکر می شوند٬ ملزم به جا به جایی زمین به میزان قابل توجهی خارج از مسیر اصلی گردش خود هستند. راه حل هایی که برای این منظور ذکر می شوند٬ با تکنولوژی کنونی و تا این لحظه زیاد قابل اجرا نیستند... مثلآ ایجاد تأثیرات الکترومغناطیسی روی هستهء زمین... اما روش های دیگری نیز قابل بررسی هستند:

ارشمیدس می گوید: « مکانی برای ایستادن به من بدهید ٬ آنگاه زمین را برایتان حرکت می دهم! »

بله ٬ به همین سادگی... فقط متاسفاته پیدا کردن چنین مکانی کمی وقت گیر است! ... زیرا اولآ لازم است این مکان غیر منقول و ساکن باشد... و شخص علاوه بر این مکان٬ یه یک تکیه گاه ساکن نیز نیاز دارد... همچنین یک سری ابزار ساده نیز مورد نیاز است٬ مثلآ اهرمی نشکن٬ با طولی چشمگیر! ...

راه حل عملی دیگر٬ که ممکن است بتواند این نیاز را برآورده کند٬ به این صورت است که همهء موجودات جهان٬ در یک ناحیه از زمین ( مثلآ شمال شرقی کرهء زمین ) جمع شوند و همه با هم هم زمان بپرند! ... خوب البته همان طور که می دانید این راه حل کاملآ قابل اجراست و فقط چند مورد کوچک باید برای نتیجه بخشی آن رعایت شود... از جمله این که همه باید دقیقآ هم زمان با هم روی سطح زمین فرود بیایند! و یا اینکه اگر جمعیت زمین در روز موعود حدود ۱۰ بیلیون در نظر گرفته شود٬ این ۱۰ بیلیون باید همه با هم در یک مکان مشخص روی زمین جای بگیرند! ... مشکلات جزئی دیگری نیز وجود دارد... مثلآ اگر جرم زمین حدود ۱۰ به توان ۲۱ تُن (حتی کمتر) در نظر گرفته شود٬ باز هم یک تریلیون بار سنگین تر از کل بشریت است! ... به این معنا که جا به جایی احتمالی زمین ٬ بعد از پرش و فرود کل بشریت (!)‌ چیزی حدود نصف شعاع یک اتم هیدروژن هم نخواهد بود! ...

۱) شکاف هسته ای :

ابزار مورد نیاز : یک ماشین شکافت هسته ای جامع ( مثلآ شتاب دهندهء ذره ) ٬ میزان غیر قابل تصوری انرژی

متُد : تمام اتم های تشکیل دهندهء سیارهء زمین را تک تک و به صورت جداگانه آنقدر بشکافید تا جایی که همه به هیدروژن و هلیوم تبدیل شوند. برای شکافت عناصر سنگین تر و تبدبل آنها به هیدروژن و هلیوم٬ فرآیندی که انجام می شود ٬ فرآیندیست معکوس واکنش خودکافی که نیروی خورشید را تأمین می کند. چنانچه عملیات با موفقیت انجام شود٬ به جای سیاره٬ مقادیر مختصر و نامحسوسی گاز برایتان به جای می ماند.

این مورد از لحاظ تکنیکی امکان پذیر است٬ اما متاسفانه بسیار ناکارا و وقت گیر است. در کمترین حالت٬ بیلیون ها سال به طول می انجامد...

۲) مکیده شدن توسط یک سیاه چال میکروسکوپی :

ابزار مورد نیاز : یک سیاه چال میکروسکوپی

توجه داشته باشید که سیاه چاله ها جاودان نیستند. ( با توجه به نظریات استیون هاوکینگ پیرامون ناپدید شدن سیاه چاله ها ) این ناپدید شدن٬ برای یک سیاه چال معمولی٬ میزان غیر قابل تصوری زمان می برد٬ اما برای یک سیاه چال میکروسکوپی٬ چنین چیزی می تواند فورآ به وقوع بپیوندد. بنابراین سیاه چال میکروسکوپی شما در آستانهء ایجاد٬ نباید از یک حد مشخص کم جرم تر باشد. جرمی تقریبآ معادل با جرم قله ء اورست مناسب است.

ایجاد یک سیاه چال میکروسکوپی کمی پیچیده است؛ چراکه شخص به میزان قابل توجهی نوترونیوم نیاز دارد. این بخش به عنوان تمرین بر عهدهء خواننده گذاشته می شود!

متُد‌ : فقط کافی است که سیاه چالهء میکروسکوپی خود را روی سطح زمین جاسازی کنید و صبر کنید تا سیاه چال به مصرف بپردازد ... تا زمانی که کل زمین نا پدید شود...

چنین چیزی مقداری غیر محتمل است... اما غیر ممکن نیست!

۳) طبخ زمین در یک کورهء خورشیدی :

ابزار مورد نیاز : وسیله ای جهت متمرکز کردن درصد قابل قبولی از انرژی خورشید٬ مستقیمآ به زمین.

وسیله ای که ما با این قابلیت می شناسیم ٬ آینه ها هستند...

تخمین زده می شود که به چیزی حدود ۲ تریلیون کیلومتر مربع آینه احتیاج باشد.

ضمنآ آینه ها باید قابلیت تغییر مکان کانون و تغییر سمت تمرکز نور را دارا باشند.

متُد :‌ آرایهء متمرکز کنندهء خود را طوری قرار دهید که هر چه بیشتر انرژی خورشید را به سمت زمین هدایت کند. ( مثلآ به سمت هستهء زمین و یا هر نقطه ای روی سطح آن ) ... تئوری بدین ترتیب پیش می رود که دمای زمین به شدت بالا می رود تا جایی که کاملآ به جوش می آید و ابری از گاز برجای می ماند.

* گونهء دیگر این متُد با اندکی تغییر٬ محقق می شود... بدین صورت که زمین را با استفاده از روش های حرکت دادن زمین ٬ به سادگی به سمت خورشید پرتاب کنیم. بدین ترتیب زمین به سرعت ذوب و تبخیر می شود.

۴) خرد شدن توسط یک ضربه :

ابزار مورد نیاز : یک تخته سنگ بزرگ و سنگین ... مریخ پیشنهاد می شود!

متُد : در واقع هر چیزی می تواند نابود شود٬ در صورتی که ضربه ای که به آن وارد می کنید به اندازهء کافی محکم باشد.

راهکار بسیار ساده است : یک سیاره یا سیارک به میزان کافی حجیم پیدا کنید ٬ به سرعت آن به میزان خیره کننده ای شتاب دهید و آن را به زمین برخورد دهید ؛ در نتیجه٬ سیارهء زمین ( و همچنین ابزار به کار رفته‌ ) ضمن یک برخورد بسیار تماشایی٬ خرد می شوند.

مسلمآ یک شی کوچکتر نیز می تواند مشابه عمل کند٬ فقط باید سرعت پرتاب را بیشتر کنید. یک سیاره با جرم ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تُن و با سرعتی در حدود ۹۰٪ سرعت نور٬ می تواند نتیجهء مشابه بدهد.

۵) نارسایی کلی هستی :

ابزار مورد نیاز : هیچ!

متُد :‌ متُد خاصی وجود ندارد. می توانید به سادگی بنشینید و امیدوار باشید که به صورت کاملآ اتفاقی٬ همهء دویست هزار میلیون میلیون میلیون میلیون بیلیون تریلیون اتم تشکیل دهندهء سیارهء زمین٬ ناگهان همزمان و خود به خود از وجود داشتن دست بکشند! ...

۶) بلعیده شدن طی پروسهء تبدیل خورشید به غول سرخ :

* «غول سرخ» از مراحل آخر زندگی یک ستاره است.

ابزار مورد نیاز : حوصله

متُد : فقط حدود ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سال صبر کنید! خورشید طی فرایندی طبیعی در طول این مدت٬ ذخایر اصلی سوخت هیدروژن خود را تخلیه می کند و به صورت یک غول سرخ بسط پیدا می کند. در اثر این پدیده٬ عطارد ٬ زهره ٬‌ زمین و مریخ تمامآ بلعیده می شوند!

۷) تخریب بزرگ :

 

ابزار مورد نیاز : به میزان قابل ملاحظه ای بیشتر حوصله !

متُد :‌ جهان ما با سرعت نسبتآ زیادی از همه سو در حال انبساط است و به نظر می رسد این عمل تا زمان بسیار بسیار دور ادامه پیدا کند. پس از گذر این زمان٬ چنانچه چگالی مادهء تشکیل دهندهء عالم بیش از یک میزان شاخص باشد٬ جهان به آرامی به یک توقف (معلول جاذبهء گرانشی متقابل) نزدیک می شود و این پدیده ملزم گذر تقریبآ ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سال ( از اکنون ) می باشد... این پدیده چیزی مشابه بیگ بنگ (Big Bang) است که با نام بیگ کرانچ (Big Crunch) خوانده می شود. شرایط و وضعیت کهکشان در هنگام بیگ کرانچ٬ مشابه بیگ بنگ خواهد بود. گرمای سرسام آور٬ شکافته شدن ماده به صورت ذرات زیراتمی٬ نیروهای بنیادی همچون گرانش و پیوند های الکترومغناطیسی... نابودی جهان... بله... و در نهایت٬ انهدام زمین.

نکته : این که آیا پدیدهء بیگ کرانچ قطعآ به وقوع خواهد پیوست یا نه٬ هنوز مبهم است...

۸) سرمای بزرگ :

ابزار مورد نیاز : تمام حوصلهء موجود!!

متُد : چنانچه پدیدهء بیگ کرانچ به وقوع نپیوندد٬ گزینهء دیگری محتمل است تحت عنوان بیگ چیل (Big Chill) .  برای این منظور متصور می شود که جهان تا ابد انبساط پیدا خواهد کرد؛ قوانین ترمودینامیک جانشین می شوند؛ هر کهکشان از همسایگانش به کلی مجزا می شود؛ سوخت همهء ستارگان به اتمام می رسد؛ همه چیز شروع به سرد شدن می کند؛ تا زمانی که همه چیز به دمای یکسان برسد.

و بعد از آن هیچ چیز در جهان تغییر نخواهد کرد... تا ابد...

در بی نهایت خیلی چیز ها ممکن است اتفاق بیفتد... به عنوان مثال٬ پروتون ها؛ این ذرات با وجود اینکه به طور غیر قابل انکاری پایدارند٬ به نظر می رسد که آخرالامر مانند هر ذرهء دیگر واپاشی شوند... بنابراین فقط کافی است حدود ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سال صبر کنید. و تقریبآ نیمی از ذرات تشکیل دهندهء زمین به پوزیترون ها واپاشی می شوند. اگر حس می کنید با این وجود هنوز مقدار زیادی از سیارهء زمین باقی مانده است٬‌ می توانید ۱۰ به توان ۳۶ سال دیگر هم صبر کنید. بدین ترتیب فقط یک چهارم از زمین باقی خواهد ماند... می توانید حتی بیشتر صبر کنید!  تا جایی که در نهایت همان مقدار از زمین باقی مانده باشد که شما می خواهید!

۹) نفی هستی توسط سیر در زمان :

ابزار مورد نیاز :‌ یک عدد ماشین زمان ٬ مواد بسیار منفجره!

متُد : با استفاده از ماشین زمان٬ به زمانی قبل از ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ سال پیش بازگردید٬ به اندکی قبل از شکل گیری زمین. چیزی که با آن مواجه می شوید احتمالآ یک خورشید جوان و حلقه ای به هم پیوسته از خاکستر و سنگ و موادی است که قرار است در آینده به منظومهء شمسی ما بدل شوند؛ قطعه ای را که احساس می کنید به نظر می رسد در آینده ٬ زمین از آن تشکیل شود پیدا کنید. سپس آن را منفجر کرده یا بشکافید یا به هر صورت آن را به هم بریزید٬ طوری که هرگز شانس به هم پیوستن را نداشته باشد... سپس با ماشین زمانتان به چندین صد میلیون سال جلو برگردید و هر بار این عملیات را تکرار کنید به طوری که هرگز هیچگونه سیاره ای امکان شکل گیری تا شعاع AU ۱ از خورشید را نداشته باشد. اگر احیانآ جایی اشتباه کردید٬ به عقب برگردید و از اول تلاش کنید!

نکته : اگر «زنده بودن» یا «مرده بودن» برایتان زیاد اهمیت ندارد٬ می توانید به زمانی عقب تر از آنچه ذکر شد برگردید! ... هر چه عقب تر برگردید٬ عملیاتی که برای جلوگیری از شکل گیری زمین باید انجام دهید٬ آسان تر می شود. اگر بتوانید طوری تنظیم کنید که چند ثانیه بعد از آفرینش جهان٬ حضور داشته باشید٬ حضورتان به تنهایی می تواند روند شکل گیری جهان را تغییر دهد.

۱۰) نابودی زمین توسط خدا ! :

ابزار مورد نیاز : خدا

متُد : در صورت دسترسی به ابزار مورد نیاز٬ فقط می ماند اینکه چگونه خدا را راضی به انهدام زمین کنیم ؟!

لینک