- گوسفندی که بُته ها رو بخوره ٬ گل ها رو هم می خوره ؟

- گوسفند هر چی گیرش بیاد می خوره ...

- حتی گل هایی رو هم که خار دارن ؟

- آره ٬ حتی گل هایی رو هم که خار دارن ...

- پس خارا فایدشون چیه ؟

...

- پس خارا فایدشون چیه ؟؟

- خارا به درد هیچ کوفتی نمی خورن !

* * *

این جمله همیشه خیلی برایم غیر قابل قبول بود ... اما الان کاملآ بهش اعتقاد دارم !

نوزده سال هم برای یه چیز تلاش کرده باشی ٬ می تونه در عرض یه ثانیه همش توسط یه گوسفند از بین بره ...

خار ؟؟ ... نه ... گوسفند این چیزا حالیش نیست ... خارا واقعآ به درد هیچ کوفتی نمی خورن ...  

** لازم به ذکره که خیلی مواقع ٬ خودت از هر چی گوسفنده گوسفند تری !

لینک