When I was a child I had a fever...   

پ.ن ۱: دست بالایی مال ۶ سالگی ام است٬ دست پایینی مال امروز.

پ.ن ۲: الان که نگاه می کنم می بینم تفاوت چندانی هم ندارند!

*****

پ.ن ۳: پارسال٬ همین موقع بود.............

لینک