* زمانی بر شاهدین این منظر خواهد آمد که از غزاله جز نام او و از Not of This Earth  جز رسم الخط آن باقی نماند!! *

امام غززززالی

 

 

لینک