آخرین خاطره ای که من از وبلاگ نویسی دارم مربوط میشه به سوم بهمن سال ۱۳۸۲ ...

اون پُست آخر رو اینجوری شروع کرده بودم :

« ... هممون رفتنی هستیم ... چه از دنیا ٬ چه از پرشین بلاگ ... »

ولی الان میخوام بگم :

« هممون اومدنی هستیم ... چه به دنیا ٬ چه به پرشین بلاگ !! »

سلام ...

لینک